کشف باند قاچاق گلیم فرش اصیل!

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی یا این خبر بپردازیم که باند قاچاق گلیم کشف شده است یا خیر؟ در  ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این نکته اشاره کنیم که شما می توانید با استفاده از گلیم فرش جدید به زیبایی منزل خود بیافزایید چرا که بسیار قیمتی می باشد.

در رابطه با این خب بگوییم که بیاناتی وجود دارد که می گوید جنس آنها از گلیم دست دوم چاکدار بوده است، اما همچنان در حال بررسی می باشند.