ساخت نوعی از گلیم خوراکی!

در این مقاله قصد داریم تا به نحوه ساخت اولین گلیم خوراکی پرداخته و آن را توضیح دهیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این مورد نیز اشاره کنیم که گفته شده  است که نوع این گلیم ممکن است از نوع گلیم فرش کرمانشاه باشد.

در نکته ای دیگر آمده است که این گلیمها از گلیم تزیینی تک رنگ بوده که همچنان در حال آزمایش می باشد.