استفاده از گلیم در ساخت گوشیهای آیفون!

در این مقاله سعی داریم تا به بررسی موضوع استفاده شدن  از گلیم برای ساخت گوشیهای جدید آیفون بپردازیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این موضوع  نیز اشاره کنیم که گویا برای ساخت از گلیم فرش اصفهان برای این کار استفاده شده است و در حال بررسی می باشند.

باید به این مورد نیز توجه داشته باشید که خبرها اینگونه می باشند که  از گلیم دست دوم چاکدار به انجام این کار پرداخته و نتیجه را ارائه دادند.