استفاده از گلیم به عنوان سوخت خودرو!

در این مقاله قصد داریم به بررسی خبر استفاده کردن از گلیم به عنوان سوخت خودرو بپردازیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که این کار با استفاده از گلیم فرش کرمانشاه انجام شده است.

همچنین نباید این مورد را از قلم انداخت که به کار گرفتن حصیر بافی جدول نیز مورد تحقیق برای این کار قرار گرفته شده است.