استفاده از گلیم برای ساخت موشک!

در این مقاله سعی داریم به توضیح دادن در رابطه با این موضوع که آیا می توان با به  کار گیری گلیم به ساخت موشک پرداخت یا خیر؟ در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که با استفاده گلیم فرش کرمان محققین سعی بر انجام این کار داشته اند، با ما همراه باشید.

لازم به ذکر است که بعضی دیگر از محققین سعی بر این داشته اند که بتوانند با استفاده از بهترین جنس روفرشی نیز این کار را انجام دهند.