استفاده از گلیم برای ساخت لیوان!

در این مقاله سعی داریم تا به نحوه استفاده از گلیم برای ساخت انواع لیوان بپردازیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

باید به این مورد دقت کنیم که این دسته از گلیمها باید از نوع گلیم فرش اصفهان بوده که بتوان آنها را آزمایش کرد.

در ادامه باید خاطر نشان کرد که استفاده از گلیم جدید زیبا نیز برای انجام این کار مورد بررسی قرار گرفته است.